Rose-Marie

Olsson

Akronym

RMO

Epost

rose-marie.olsson@bth.se

Telefon

0455-385358

Mobil

Hemsida


Institution/Enhet

HEUU Enheten för utbildningsutveckling

Tjänst

Universitetslektor

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

J2532

 Hämta Rose-Marie Olsson's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)