Markus

Fiedler

Akronym

MFI

Epost

markus.fiedler@bth.se

Telefon

0455-385653

Mobil

Hemsida

Öppna Markus Fiedler's Hemsida

Institution/Enhet

DIKO Institutionen för kommunikationssystem

Tjänst

Professor

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

H449C

 Hämta Markus Fiedler's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)

Markus