Håkan

Grahn

Akronym

HGR

Epost

hakan.grahn@bth.se

Telefon

0455-385804

Mobil

Hemsida

Öppna Håkan Grahn's Hemsida

Institution/Enhet

DIDD Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

Tjänst

Professor

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

J3121

 Hämta Håkan Grahn's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)

Håkan