Jessica

Mattsson

Akronym

JMS

Epost

jessica.mattsson@bth.se

Telefon

0455-385 627

Mobil

Hemsida


Institution/Enhet

GGVS Gemensamt verksamhetsstöd

Tjänst

Utbildningskoordinator

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

J2530

 Hämta Jessica Mattsson's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)