Göran

Holst

Akronym

GHT

Epost

goran.holst@bth.se

Telefon

0455-385473

Mobil

Hemsida

Öppna Göran Holst's Hemsida

Institution/Enhet

TIHA Institutionen för hälsa

Tjänst

Universitetslektor/docent

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

H530F

 Hämta Göran Holst's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)

Göran