Hans-Jürgen

Zepernick

Akronym

HJZ

Epost

hans-jurgen.zepernick@bth.se

Telefon

0455-385718

Mobil

Hemsida


Institution/Enhet

DIKO Institutionen för kommunikationssystem

Tjänst

Professor

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

H410A

 Hämta Hans-Jürgen Zepernick's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)

Hans-Jürgen