Kurt

Tutschku

Akronym

KTT

Epost

kurt.tutschku@bth.se

Telefon

0455-385872

Mobil

Hemsida


Institution/Enhet

DIKO Institutionen för kommunikationssystem

Tjänst

Professor

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

H454B

 Hämta Kurt Tutschku's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)