Fredrik

Erlandsson

Akronym

FER

Epost

fredrik.erlandsson@bth.se

Telefon

0455-385669

Mobil

Hemsida


Institution/Enhet

DIDD Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

Tjänst

Doktorand

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

J3131

 Hämta Fredrik Erlandsson's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)

Fredrik