Anders

Nelsson

Akronym

ANE

Epost

anders.nelsson@bth.se

Telefon

0455-385665

Mobil

Hemsida

Öppna Anders Nelsson's Hemsida

Institution/Enhet

DIKO Institutionen för kommunikationssystem

Tjänst

Universitetsadjunkt

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

H449B

 Hämta Anders Nelsson's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)

Anders