Bengt

Aspvall

Akronym

BIA

Epost

bengt.aspvall@bth.se

Telefon

0455-385003

Mobil

Hemsida

Öppna Bengt Aspvall's Hemsida

Institution/Enhet

DIDD Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

Tjänst

Professor

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

J3213

 Hämta Bengt Aspvall's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)

Bengt