Mattias

Georgsson

Akronym

MGE

Epost

mattias.georgsson@bth.se

Telefon

0455-385866

Mobil

Hemsida

Öppna Mattias Georgsson's Hemsida

Institution/Enhet

DIKR Institutionen för kreativa teknologier

Tjänst

Doktorand

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

J3339

 Hämta Mattias Georgsson's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)

Mattias