Kennet

Henningsson

Akronym

KHE

Epost

kennet.henningsson@bth.se

Telefon

0455-385883

Mobil

Hemsida

Öppna Kennet Henningsson's Hemsida

Institution/Enhet

DIPT Institutionen för programvaruteknik

Tjänst

Universitetsadjunkt

Tjänsteställe

Karlskrona

Rum

J2342

 Hämta Kennet Henningsson's kontaktuppgifter som ett vCard (kräver inloggning)

Kennet