FÖRVALTNING (FOR)


Svenskt namn:

Förvaltning

Engelskt namn:

Administration

Förkortning:

FOR

Prefekt/Chef:

Henrick Gyllberg

Ställföreträdande chef:

Sekreterare:


Postadress:

Campus Gräsvik, 371 79 Karlskrona

Telefon:

0455-385095

E-post:

Svensk hemsida:

http://www.bth.se/for/Adress.nsf/instlista/0379AC88A5C5FD54C125656B00384677?OpenDocument

Engelsk hemsida:

http://www.bth.se/for/Adress.nsf/instlista/0379AC88A5C5FD54C125656B00384677?OpenDocument