SEKTIONEN FÖR DATAVETENSKAP OCH KOMMUNIKATION (COM)


Svenskt namn:

Sektionen för datavetenskap och kommunikation

Engelskt namn:

School of Computing

Förkortning:

COM

Prefekt/Chef:

Conny Johansson

Ställföreträdande chef:

Gunnar Råhlén

Sekreterare:

Monica H Nilsson

Postadress:

371 79 Karlskrona

Telefon:

0455-38 50 00

E-post:

info.com@bth.se

Svensk hemsida:

http://www.bth.se/com

Engelsk hemsida:

http://www.bth.se/com/com_eng.nsf/