SEKTIONEN FÖR INGENJÖRSVETENSKAP (ING)


Svenskt namn:

Sektionen för ingenjörsvetenskap

Engelskt namn:

School of Engineering

Förkortning:

ING

Prefekt/Chef:

Eva Pettersson

Ställföreträdande chef:

Sekreterare:


Postadress:

Telefon:

E-post:

Svensk hemsida:

http://www.bth.se/ing

Engelsk hemsida: