SEKTIONEN FÖR PLANERING OCH MEDIEDESIGN (DSN)


Svenskt namn:

Sektionen för planering och mediedesign

Engelskt namn:

School of Planning and Media Design

Förkortning:

DSN

Prefekt/Chef:

Ställföreträdande chef:

Peter Ekdahl

Sekreterare:


Postadress:

37179 Karlskrona

Telefon:

0455-38 50 00

E-post:

Svensk hemsida:

http://www.bth.se/dsn

Engelsk hemsida: