Organisation

Ledning

Högskolestyrelsen
Ledningsenheten
Ledningskansliet

Fakulteten för datavetenskaper

Institutionen för datalogi och datorsystemteknik
Institutionen för kommunikationssystem
Institutionen för kreativa teknologier
Institutionen för programvaruteknik
Institutionen för teknik och estetik

Fakulteten för teknikvetenskaper

Institutionen för fysisk planering
Institutionen för industriell ekonomi
Institutionen för maskinteknik
Institutionen för matematik och naturvetenskap
Institutionen för strategisk hållbar utveckling
Institutionen för tillämpad signalbehandling

Fakulteten för hälsovetenskaper

Institutionen för hälsa

Fakulteten för hälsovetenskaper

Institutionen för hälsa

Centrumbildningar

BTH Innovation
Konfuciusinstitutet

Högskolegemensamt

Biblioteket
Gemensamt verksamhetsstöd
Ekonomiavdelningen
Högskoleservice
IT- och serviceavdelningen
Kommunikationsavdelningen
Personalavdelningen
Studentcentrum