Alkohol och droger

Alkohol- och drogpolicy

Blekinge Tekniska Högskola skall vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Anställda vid Högskolan skall vid alkohol- och drogproblem erhålla stöd och hjälp för att kunna fungera normalt på arbetet och privat. Problem bör bearbetas på olika nivåer. Chefer och arbetskamrater kan få stöd i detta arbete. För närvarande finns ett samarbetsavtal med AB Previa.

Arbetsgivaren och alla anställda på Högskolan har ett gemensamt ansvar att verka för en mänskligare arbetsmiljö, där människor trivs och därmed orkar ta vara på sina resurser. Vi vet att flera personer omkring en person med alkohol eller missbruksproblem berörs negativt. Löser man ett missbruks- problem så mår automatiskt många människor bättre.

Högskolan skall vara en arbetsplats där effektiviteten, säkerheten och trivseln inte får äventyras av alkohol och droger. Alkohol och droger får aldrig äventyra möjligheterna att fullgöra arbetet. Anställd med missbruksproblem skall ställa upp på överenskommen åtgärd. Varje anställd är skyldig att agera när någon annan anställd har alkohol- eller andra missbruksproblem. Arbetsgivaren ansvarar för vägledning när det gäller handläggning av alkoholfrågor. Vid varje nyanställning skall information ges om Högskolans alkohol- och missbrukspolicy.

Redigera
Share Dela