Arbetsmiljöbild

Interaktiv systematisk arbetsmiljöutbildning

Via länken kan du gå arbetsmiljöverkets interaktiva utbildning i systematisk arbetsmiljö.

 

Attraktiv studiemiljö och arbetsplats

BTH skall vara en attraktiv arbetsplats med en kultur som genomsyras av innovation, utveckling, lärande, engagemang, hjärna, hjärta, hand och humor.

Som i ett led av detta kommer det systematiska arbetsmiljöarbetet att bedrivas i lokala samverkansgrupper. Dessa arbetsgrupper kommer att utbildas i arbetsmiljöfrågor och upprättande av planer för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Gemensamma rutiner och checklistor för arbetsmiljöarbetet kommer att tas fram. Uppföljning på arbetsmiljöarbetet kommer att ske årligen och rapport lämnas till den centrala samverkansgruppen.

För att ytterligare poängtera vikten av arbetsmiljöfrågor kommer arbetsmiljön att vara en stående punkt på ledningsrådets möten.

Redigera
Share Dela