Utbildningar inom arbetsmiljö

Arbetsmiljöutbildning för anställda

Vi har idag inga inplanerade utbildningar inom arbetsmiljö. Men om du vill kan du använda dig av Arbetsmiljöverkets interaktiva utbildning i länken här nedan.

Arbetsmiljöverkets webbutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete

Interaktiv utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete

Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete 

Utbildningens innehåll:

BTH: systematiska arbetsmiljöarbete; övergripande genomgång av handboken på intranätet

Genomgång av rutinerna kopplade till föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete och Arbetsmiljölagen med följande innehåll.

 • Arbetsgivarens regelträd (AML, SAM och övriga sakföreskrifter)
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Medverkan och samverkan i arbetsmiljön
 • Ansvar och uppgiftsfördelning
 • Skyddsombudets och skyddskommittén roll
 • Företagshälsovård
 • Undersökning och riskbedömning
 • Introduktion
 • Tillbud och olyckor

Gruppdiskussioner och övningar i:

 • Vad är en god arbetsmiljö
 • Arbetsmiljöpolicy Hur arbetar vi idag(goda exempel)och hur vi kan mer aktivt arbeta enligt arbetsmiljöpolicyn)
 • Riskbedömning (3 risker tas fram i en handlingsplan och åtgärder för att ta bort/reducera riskerna)

Grundläggande information om stress samt hur man kan handskas med och motverka olika stressorer

Redigera
Share Dela