Utbildningar inom arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets webbutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete

Interaktiv utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöutbildning för fack- och arbetsmiljöombud

Inga nya tider inplanerade

Tid:

Plats:

Diplomering:

Plats:

Information om innehåll:

Att genom utbildning säkerställa att de arbetsmiljökrav som ställs på arbetsledningen uppfylls. Diplomeringen ger ett kvitto på att de chefer som har arbetsmiljöansvar har tillräckliga kunskaper och kan tillämpa dem i enlighet med företagets egna policys och rutiner inom arbetsmiljö och rehabilitering.

En tvådagarsutbildning med diplomering.

Dag ett: genomgång av arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete samt andra lagar som gäller i arbetslivet.

Dag två: genomgång av arbetsmiljöansvar, arbetstillfredsställelse, stress, signaler i samband med förändringar, rehabilitering, krishantering.

Utbildningen avslutas med en skriftlig tentamen. Tentamen ligger en tid efter utbildningen för att möjliggöra inläsning.

Redigera
Share Dela