Utbildningar inom arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets webbutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete

Interaktiv utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljödiplomering

Personal med arbetsledaransvar kommer att under 2009 att genomgå Previas utbildning i Arbetsmijödiplomering. Utbildningen kommer härefter att erbjudas all ny personal med arbetsledaransvar samt återkomma med en femårsintervall. Fackliga företrädare och arbetsmiljöombud kommer att erbjudas samma utbildning.

Arbetsmiljöutbildning för nya chefer

Inga nya tider inplanerade

Tid: 

Plats:

Diplomering:

Plats:

Information om innehåll:

Att genom utbildning säkerställa att de arbetsmiljökrav som ställs på arbetsledningen uppfylls. Diplomeringen ger ett kvitto på att de chefer som har arbetsmiljöansvar har tillräckliga kunskaper och kan tillämpa dem i enlighet med företagets egna policys och rutiner inom arbetsmiljö och rehabilitering.

En tvådagarsutbildning med diplomering.

Dag ett: genomgång av arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete samt andra lagar som gäller i arbetslivet.

Dag två: genomgång av arbetsmiljöansvar, arbetstillfredsställelse, stress, signaler i samband med förändringar, rehabilitering, krishantering.

Utbildningen avslutas med en skriftlig tentamen. Tentamen ligger en tid efter utbildningen för att möjliggöra inläsning.

 

Redigera
Share Dela