Ergonomi

Arbetsplatsen

Den rekommendation som ges idag vid val av kontorsmöbler och belysning är att de ska vara flexibla. Omorganisationer och förändringar av arbetsuppgifter ställer krav på att utrustningen ska kunna användas på flera sätt och av flera personer. Genom att möbler och belysning medger en hög variationsmöjlighet för den anställde kan man undvika långvarigt sittande och ensidiga arbetsrörelser, vilket är till gagn för hälsa och välbefinnande.

Ergonomi för datorarbetsplatsen

Ställ krav på din datorarbetsplats. Behovet av en bra utformning står helt i proportion till den tid du sitter framför datorn. Om inte arbetsuppgifterna tillåter omväxling, måste bord och stol tillåta detta. Det är därför viktigt att du har kunskap att utnyttja arbetsplatsens möjligheter till variation.Se till att Du tar mikro- pauser. Den optimala arbetsplatsen förhindrar inte i sig framtida belastningsbesvär. Det är viktigt att Du gör Din del i det förebyggande arbetet!

Arbetsbord

Välj alternativ med möjlighet att kunna variera mellan att stå och sitta. Är arbetet till stor del stillasittande bör alltid ett flexibelt höj-och sänkbart bord väljas. Möjlighet till att vinkla en del av arbetsskivan är ett bra alternativ vid frekvent läs- och skrivarbete. 

Variera arbetshöjd och arbetsställning ofta. 

Arbetsstolar

Arbetsstolen bör tillåta ett aktivt sittande och inte begränsa vårt behov av rörelse. Det är naturligt att vi rör oss efter en stund i sittande ställning för att finna en ny ställning som är bekväm. Arbetsstolen ska ge god stabilitet och stöd men samtidigt ge möjlighet till att enkelt variera sitthöjd, armstöd, ryggstödets och sitsens lutning. 

Vid sittande arbete - tänk på att rygg, nacke och axlar avlastas med hjälp av stöd för underarmar på stolens armstöd eller bordet.

Belysning

Allmänbelysningen kan vara både indirekt och direkt. En del av ljuset reflekteras upp i taket och ned på arbetsytan, en del riktas direkt ned. Det är lämpligt att välja armatur samt att placera den så att den ger minimal risk för besvärande reflexer. 

Platsbelysningen ska vara ett komplement till allmänbelysningen. Den bör ge en asymmetrisk ljusfördelning för att minimera bländning och den ska placeras på vänster sida om användaren är högerhänt och vice versa. 

För att minska risken för flimmer från belysningen bör högfrekventa lysrör användas.

Checklista för kontorsarbetsplats

Redigera
Share Dela