BTH:s arbetsmiljöarbete

Ansvar och uppgiftsfördelning

Arbetstagarens arbetsmiljöuppgift

Arbetstagarnas skyldighet enligt Arbetsmiljölagen återfinns i 3 kapitlet 4 §.

Arbetstagarens arbetsmiljöuppgift är i första hand att samverka med chef och arbetskamrater för att gemensamt åstadkomma en god arbetsmiljö.

För arbetstagaren innebär det bl a

  • Att medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö.
  • Att följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.
  • Att utse Skyddsombud som företrädare med uppgift att samverka med arbetsgivaren

I verksamheter som bedriver utbildning gäller ovanstående även för elever och de har då rätt att utse Elevskyddsombud/Studerandeskyddsombud som företrädare med uppgift att samverka med arbetsgivaren/utbildningsanordnaren.

Redigera
Share Dela