Arbetsanpassning och rehabilitering

Rehabiliteringsprocessen

Återgång till arbete enligt anställningsavtal

Har arbetstagaren arbetsförmåga skall arbetstagaren återgå till sin anställning. Placering till annat arbetsställe kan komma att ske. Med hänsyn till BTH:s rehabiliteringspolicy skall även möjligheten till att finna arbeten utanför den egna förvaltningen undersökas. Rehabiliteringshandläggare på Personalavdelningen medverkar och då har BTH:s sektioner och enheter skyldighet att samarbeta.

Redigera
Share Dela