Säkerhets- och brandföreskrifter / Safety and Fire Regulations

Återsamlingsplatser / assembly area

Campus Gräsvik

Gångvägen mellan Entrebyggnaden (Hus A) och Valhallavägen. / The footpath between the Entrance Building (House A) and Valhallavägen.

Campus Karlshamn

Torget mellan byggnaderna. / The open square between the buildings.

Resurspersoner / Resource Persons

Vid en eventuell brand eller katastrof finns det ett antal personer till hjälp för att möjliggöra en snabb utrymning.  /   In case of a fire or disaster, there are a number of people who will assist in a rapid evacuation.

Som resursperson erbjuds du utbildningarna:

  • halvdags arbetsmiljöutbildning
  • teoretisk och praktiska moment hos tex Brandab
  • utbildning i hjärt lungräddning

När vi har Utrymningsövning så får du info om när övningen ska ske. Då ska du vara observatör och meddela övningsledaren vad som inte fungerar bra.
I skarpt läge ska du förhoppningsvis ha nytta av det som du lärt dig på utbildningar och övningar.

Resurspersoner är / These are:

Campus Gräsvik

Hus A :

Jerry Adamsson GITS
Tony Jonasson GITS
Mats Gunnarsson GITS

Hus C (Östra Flygeln) / House C :

Carina Gyllberg HOSS
Jessica Mattson HOSS
Ingvor Persson HOSS

Hus G (Norra Flygeln) / House G :

 

Hus H (Bibliotekshuset): / House H :

Peter Linde BIBL
Kent Pettersson BIBL
Anders Nelsson DIKO

Hus J (Nybygget): / House J :

Eva Olofsson GEKO
Agneta R Kulenovic GEKO
Monica H Nilsson DIKO/DIPT
Eva-Lotta Runesson DIDD/DIKR
Jan-Anders Månsson TIMA
Mattias Eriksson TIMN
Anders Hultgren TISB
Björn Mattsson GITS
Stefan Caleklint GITS
Catrin Ekenberg HKAN
Karin Svahnberg HKAN
Eleonore Lundberg HKAN
Elisabeth Permlid HLED
Christina Torstensson GPER

Campus Karlshamn

Jerry Adamsson GGVS
Silvio Ocasic DITE
Fredrik Gullbransson DITE
Jonas Svegland DITE
Kerstin Gustavsson DITE

Redigera
Share Dela