Undersökning och riskbedömning

Åtgärda direkt eller dokumentera i handlingsplan

När alla riskbedömningar är genomförda finns det en lista på de risker som framkommit och en bedömning om riskerna är allvarliga eller inte. Av listan skall också framgå vilka risker som omedelbart skall åtgärdas. Åtgärder som inte åtgärdas omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att de genomförs. Prioritering av åtgärderna bör ske utifrån hur allvarlig risken är. I denna planering (och genomförande) kan företagshälsovård eller annan expertresurs användas.

Blankett för riskbedömning och handlingsplan (PDF)

Riskbedömning inför ändringar i verksamhet, ADI 575 (PDF)

Redigera
Share Dela