Säkerhets- och brandföreskrifter

Brandlarmstest / Test of fire alarm

Gräsvik

Brandlarmtest
Brandlarmen testas kl 05.00 till 08.00 första tisdagen varje månad.
Detta är inte någon utrymningsövning, endast en test av att larmet fungerar.

Test of Fire alarm
The Fire Alarm will be tested the first Tuesday of each month
at 05.00 to 08.00.
You are not expected to evacuate.

Redigera
Share Dela