Säkerhets- och brandföreskrifter / Safety and Fire Regulations

Brandsäkerheten vid BTH

Brandsäkerheten på högskolan är viktig. Ta reda på var utrymningsvägar och brandsläckningsutrustning finns där du befinner dig, innan det händer något.

Rökning är inte tillåten inomhus. Kaffebryggare skall anslutas via timer som bryter strömmen efter max 30 minuter.

Högskolans samtliga lokaler är utrustade med automatiskt brandlarm.
Dörrar med självstängare får inte ställas upp med kilar eller liknande.

På högskolan finns en Krisgrupp som har resurser ta emot enskilda eller arbetsgrupper för bearbetande samtal vid olycksfall som drabbar personal och studenter på högskolan.

Krisgruppens hemsida

 

Fire Safety at BTH

Fire safety on campus is important. Find out where escape routes and fire fighting equipment is located, before anything happens.

Smoking is not permitted indoors. Coffee machines must be connected via timers that are shut off automatically after a maximum of 30 minutes.

The Institute’s premises are equipped with an automatic fire alarm. Doors with self closers must not be fixed open by the use of wedges or anything else.

At the Institute, there is a Crisis Team that has the resources to meet with individuals or groups that has a need to talk with a professional, because of accidents affecting staff or students.

Redigera
Share Dela