Checklista introduktion

En arbetsmiljöintroduktion bör behandla följande områden:

  • Presentera företaget - organisation, målsättning, arbetsmiljöpolicy mm.
  • Administrativa rutiner - anställningsavtal, arbetstider, raster, tidrapporter, när och hur utbetalas lön, till vem skall sjukfrånvaro anmälas, semester och annan ledighet, företagshälsovård.
  • Rundvandring i lokalerna - nödutgångar, brandredskap, omklädningsrum, toalett, dusch, lunchrum etc.
  • Presentation av arbetskamrater.
  • Facklig verksamhet - vilka är fackliga företrädare och skyddsombud.
  • Risker i arbetet - t ex risk för belastningsskador vid tunga lyft eller enformigt arbete, risker vid maskiner eller kemiska produkter. Om skriftliga instruktioner finns för vissa arbetsuppgifter måste den nyanställde läsa och förstå dessa.
  • Personlig skyddsutrustning - när den skall användas, var den finns och hur den sköts.
  • Första hjälpen - var finns förbandsutrustning, vem/vilka personer har utbildning i första hjälpen och hjärt/lungräddning, var sitter anslag om telefonnummer till utryckningsfordon och taxi samt adress och färdbeskrivning till arbetsstället.
  • Genomgång av företagets policy och rutiner när det gäller rehabilitering, anmälan om arbetsskador och tillbud, hur man anmäler brister i arbetsmiljön.
Redigera
Share Dela