Arbetsskador och tillbud

Dokumentera på blankett - Anmälan om arbetsskada

Chefen svarar för att blanketten - Anmälan om arbetsskada blir ifylld. För ifyllandet av blanketten kan Försäkringskassans anvisning till blanketten fungera som vägledning.

Längst ned på blankettens baksida vid rubriken Arbetsgivarens (arbetsföreståndarens) underskrift undertecknas blanketten av den chef som utfört utredningen samt av skyddsombudet och den skadade. En underskrift från chefens sida innebär enbart att en arbetsskadeanmälan har upprättats och det innebär inte ett ställningstagande i sakfrågan.

Därefter skickas blanketten till förvaltningens personalfunktion. Ärendet vidarebefordras till Försäkringskassan som fattar beslut om arbetsskadan är godkänd eller ej.

Anmälan av arbetsskada (9210)

Försäkringskassan

Redigera
Share Dela