Arbetsanpassning och rehabilitering

Rehabiliteringsprocessen

Ej återgång i arbete enligt anställningsavtal

Saknar arbetstagaren arbetsförmåga och återgång i arbete därmed inte är möjlig, kan det bli aktuellt med sjukersättning. I det fall återstående arbetsförmåga av betydenhet saknas och andra alternativ enligt gällande policy inte finns kommer uppsägning av personliga skäl att övervägas.

Uppsägningsförfarandet

Innan arbetsgivaren överväger uppsägning av personliga skäl av arbetstagaren krävs att arbetsgivaren först undersöker om det finns någon omplaceringsmöjlighet på BTH. (LAS 7§ andra stycket). Omplaceringsutredning handläggs och dokumenteras av Personavdelningen. Även andra alternativ än uppsägning kan bli aktuella. Denna typ av överenskommelse med arbetstagaren kan endast träffas av personalchefen i samråd med berörd sektions- eller enhetschef.

Redigera
Share Dela