Friskvård

Ersättningar

Friskvårdsersättning

  • BTH svarar för del av kostnad för anställds utnyttjande av motionsanläggning för enklare motion och friskvård mot uppvisande av originalkvitto med ett sammanlagt belopp på max 2 000 kr/år och anställd.
  • Kvittot får inte vara äldre än ett år och skall lämnas för utbetalning senast i samband med löneutbetalningen i januari året efter det avsedda motionsåret. Vid tjänstledighet för annan anställning reduceras friskvårdsersättingen i förhållande till anställningstiden vid BTH.
  • BTH kan också subventionera idrottskläder av mindre värde och enklare slag, t ex T-shirt, som är försedda med BTH:s logotype (SKV A 2007:37).
  • Subventionen omfattar alla anställda, även korttidsanställda, vikarier m fl men delsubventioner kan utgå i dessa fall.  

Observera att medlemsavgifter alltid är skattepliktiga och ersätts inte som friskvård. Detta gäller även om avgifterna är en förutsättning för att de anställda ska kunna utöva motion som i sig är skattefri.

Redigera
Share Dela