Arbetsanpassning och rehabilitering

Rehabiliteringsprocessen

Företagshälsovården samordnar ett rehabmöte

När företagshälsovården avslutat sin bedömning samordnar den med arbetstagaren så att ett rehabiliteringsmöte kommer till stånd snarast. Arbetstagaren kontaktar chefen, Försäkringskassans handläggare och ev. facklig representant. Chefen kontaktar personalavdelningen vid behov av stöd eller medverkan.

Redigera
Share Dela