Arbetsanpassning och rehabilitering

Rehabiliteringsprocessen

Företagshälsovården kallar till ett första samtal

Efter att en kopia av "Del 1 av rehabiliteringsutredningen" skickas till företagshälsovården, uppmanas arbetstagaren att ta kontakt med företagshälsovårdens representant för tidsbokning.

Företagshälsovårdens insats kan exempelvis bestå i att:

  • Göra en bedömning av den anställdes arbetsförutsättningar genom att utreda arbetsförmågan och dess omfattning.
  • Ge råd om vilka anpassningsåtgärder i arbetsmiljön som skall kunna möjligöra fortsatt arbete.
  • Ge råd om vilka individuella fysiska psykologiska och sociala aktiviteter som skulle kunna öka arbetsförmågan.
Redigera
Share Dela