Arbetsskador och tillbud

Försäkringar vid arbetsskada

Kompletterande försäkringar vid arbetsskada (TFA, PSA) ingår i kollektivavtalen inom samtliga avtalsområden på den svenska arbetsmarknaden. GIF, grupp- och individförsäkringen, kan tecknas av en myndighet som vill tillhandahålla ett försäkringsskydd för vissa grupper eller individer som har anknytning till myndigheten och saknar ett tillfredsställande försäkringsskydd och inte själva kan eller bör svara för ett sådant.

Från försäkringarna kan ersättning lämnas under arbetsskadans akuta sjukdomstid, vid bestående invaliditet och vid dödsfall.

För att få ersättning skall den skadade själv anmäla skadan till personalavdelningen. Den skadade kan få hjälp från personalavdelningen angående de regler som gäller för ersättning.

Försäkringarna administreras av AFA Försäkring och Kammarkollegiet.

Blanketter

Afa försäkring - Skadeanmälan PSA (F7099)

För anställd personal med medborgarskap utanför EU, används skadeanmälan till kammarkollegiet

Skadeanmälan till Kammarkollegiet - GIF
Skadeanmälan till Kammarkollegiet - GIF, engelsk

Redigera
Share Dela