Undersökning och riskbedömning

Fysisk och psykosocial arbetsmiljö

Här finns underlag som stöd för den fortlöpande undersökningen av arbetsförhållandena.

Nedan finns exempel på allmän checklista och enkät från Prevent som kan användas.

Checklista för skyddsrond (PDF)

Enkät om vår arbetsmiljö (PDF)

Resultatet av undersökningen förs in på en blankett för riskbedömning och handlingsplan. Här nedan finns exempel på en blankett från Arbetsmiljöverket som kan användas som utgångspunkt.

Blankett för riskbedömning och handlingsplan (PDF)

Redigera
Share Dela