Ergonomi

Gravida och ammande arbetstagare

Enligt föreskriften (AFS 2007:05) har ett mycket omfattande forskningsarbete under de senaste decennierna inte kunnat påvisa något samband mellan bildskärmsarbete och graviditetsstörningar.

Belastningsergonomisk anpassning kan dock behövas allteftersom kroppen förändras under graviditeten. Regler finns i föreskrifterna om Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5).

Arbetsgivaren kan med hjälp av exempelvis företagshälsovården göra en utredning om eventuella åtgärder för att hjälpa berörd person.

Redigera
Share Dela