Skyddsronden

Ledamöter i Skyddsronden


Ordförande
: Roland Westerberg
Sektion/enhet: Förvaltningen

Skyddsombud: Kent Pettersson
Sektion/enhet: Biblioteket

Ledamot: Bert-Åke Nyström 
Sektion/enhet: Sektionen för Hälsa

Studentrepresentant:
Sektion/enhet: Blekinge studentkår

Studentrepresentant:
Sektion/enhet: Blekinge studentkår

Adjungerand: Rolf Petersson
Sektion/enhet: Skyddsingenjör, RP-Miljökartläggning
Telefon: 0455 - 269 35

Adjungerad Campus Karlshamn: Marie Wahlström
Sektion/enhet: Karlshamnsfastigheter AB
Telefon: 0454 - 30 77 71

Adjungerad Campus Gräsvik: Christian Andersson
Sektion/enhet: Kruthusen Industrifastighets AB
Telefon: 0455 - 30 33 95

Redigera
Share Dela