Alkohol och droger

Åtgärder vid misstanke om alkohol- eller drogpåverkan på arbetsplatsen

Åtgärder vid första tillfället

Den som uppträder alkohol- och/eller drogpåverkad på arbetsplatsen skall sändas hem av närmaste chef. Förvaltningschefen skall underrättas om den vidtagna åtgärden.

Uppföljningssamtal skall ske dagen efter det inträffade genom vederbörande chefs försorg. Inträffade händelser skall dokumenteras. Detta ger möjlighet att på längre sikt få perspektiv på vad som hänt, om det är ett mönster eller en engångshändelse. All dokumentation skall behandlas konfidentiellt.

Åtgärder vid återfall

Om händelsen upprepas skall arbetstagaren återigen sändas hem av närmaste chef och ett nytt samtal tas upp där allvaret i upprepningen påtalas. Löneavdrag vid frånvaron skall göras.
("Försättande ur tjänstgöring" enligt ALFA 10 kap 3§).

Vid ytterligare upprepning kommer en överläggning att genomföras i närvaro av fackligt ombud och representant för företagshälsovården ( f.n. AB Previa). Arbetstagaren skall komma överens med företrädare för Högskolan om en handlingsplan med beskrivning av eventuell behandling och uppföljnings- åtgärder. Denna handlingsplan skall göras skriftlig. Arbetstagaren skall uppvisa sjukintyg från första dagens frånvaro.

Om denna överenskommelse bryts upptas ny överläggning, enligt ovan. Arbetsgivaren utfärdar en skriftlig varning. Ytterligare upprepningar kan leda till avstängning från arbetsplatsen och uppsägning.

Redigera
Share Dela