Arbetsanpassning och rehabilitering

Rehabiliteringsprocessen

Närmaste chef, telefonkontakt

När en arbetstagare blir sjukskriven

Chefen skall ha kontakt med arbetstagaren inom 3-5 dagar efter sjukanmälan.

Vid denna kontakt är det viktigt:

  • att få arbetstagaren att känna sig efterfrågad.
  • att börja med arbetstagarens egen bild av situationen och lösningen
    - Hur länge tror du själv att du blir borta?
    - Vad kan vi här på arbetet göra för att få dig tillbaka?
    - Vem/vilka kan vara till hjälp?
  • att skapa dig en uppfattning om sjukdomsorsaken
Redigera
Share Dela