Ergonomi

Ohälsa vid bildskärmsarbete

Chefens roll är att planera och följa upp arbetsmiljön och därmed tidigt upptäcka eventuella brister i syfte att förebygga arbetssjukdomar. Tidiga signaler på besvär kan vara huvudvärk och besvär från ögonen i form av trötthet, sveda och gruskänsla. Led- och muskelvärk är framförallt vanligt från nacke, axlar och armar. Belastningsbesvär från muskler och leder har ofta med arbetsutrustning och arbetsställningar att göra, men kan även vara stressrelaterade problem eller annan psykisk påfrestning i arbetssituationen.

Ett vanligt problem vid arbete med datormus är "musarm". Det innebär besvär från hand, armbåge och axel. Anledningen är ofta musens placering i förhållande till tangentbordet, att musarbetet sker med rak arm långt ifrån kroppen. Detta ger en onaturlig kroppsställning då man tvingas att arbeta med armen i ytterläge utan avlastning. 

Besvären kan ofta förebyggas och effektiviteten i arbetet kan förbättras om man upptäcker problemen tidigt, gärna i dialog med företagshälsovården.

Redigera
Share Dela