Skyddsronden

Om skyddsronden

Två gånger om året, vår och höst, genomförs skyddsrond i lokalerna på samtliga campus. Skyddsronden syftar till att följa upp arbetsmiljön och säkerheten i Högskolans lokaler. Vid skyddsronden deltar, utöver skyddsombuden, representanter för de olika fastighetsägarna samt en skyddsingenjör. Flera av ledamöterna är också med i Skyddskommittén.

Redigera
Share Dela