Kränkande särbehandling

Vår policy och åtgärder vid kränkande särbehandling

Inom Blekinge Tekniska Högskola har vi ingen särskild policy mot kränkande särbehandling. Detta ryms inom vårt arbete med Jämlikhet, jämställdhet och mångfald, varför vi hänvisar till den rubriken. Där finns vår Jämlikhetsplan, våra grundläggande värderingar och vår åtgärdsplan.

Redigera
Share Dela