BTH:s arbetsmiljöarbete

Ansvar och uppgiftsfördelning

Redaktör

Redaktör för Arbetsmiljöhandboken är Christina Torstensson.

Uppgiften är att vara vår arbetsmiljösamordnare och att bevaka att Arbetsmiljöhandboken är aktuell.

Det innebär:

  • att bevaka ny lagstiftning inom arbetsmiljöområdet och göra de ändringar i Arbetsmiljöguiden som behövs
  • att se till att de chefer vars verksamhet berörs av förändrad eller ny lagstiftning får kännedom om förändringarna
  • att i övrigt göra de ändringar som behövs för att upplägget skall vara aktuellt och ett stöd för arbetsmiljöarbetet i vår organisation
Redigera
Share Dela