Arbetsmiljöorganisation och vårt systematiska arbetsmiljöarbete

Ansvar och uppgiftsfördelning

Returnering av arbetsmiljöuppgift

Utdrag ur BTH's Plan för Arbetsmiljöarbete (R012(05)

Varje chef har skyldighet att själv söka den information och kunskap som behövs för att leda verksamheten inom sitt ansvarsområde. 

Saknar chef i en viss situation befogenheter eller resurser att åtgärda brister i arbetsmiljön, ska detta anmälas till ledningen, varvid ansvaret återförs. En chef som återfört ett ärende är dock fortfarande skyldig att vidta de åtgärder som han har befogenhet att vidta.

Redigera
Share Dela