Friskvård

Riktlinjer för friskvård vid BTH

BTH nyttjar möjligheten att subventionera motion och annan friskvård skattefritt.

  • En av förutsättningarna för skattefrihet är att motionen och friskvården riktas till hela personalen på arbetsplatsen. Bestämmelsen innebär att samtliga anställda skall ha samma möjlighet att få de erbjudna förmånerna
  • För att motionsförmånen skall vara skattefri krävs att det är fråga om enklare slag och av mindre värde samt att
  • Förmånen inte får bytas ut mot kontant ersättning.

Friskvård är en arbetsmiljöfaktor och skall utövas i förebyggande syfte med målsättning att kroppen skall påverkas positivt och därmed minska risken för förslitningsskador och stress. Att utöva någon form av fysisk aktivitet ökar vår prestationsförmåga, vi mår bättre psykiskt och fysiskt.

Friskvårdsarbetets idé är att utgå från det friska hos anställda vid BTH - Blekinge tekniska Högskola och utifrån detta utveckla och befrämja hälsan genom att:

  • Ha tydliga riktlinjer för friskvård och motion inom BTH
  • Göra friskvårdsarbetet som en naturlig del i arbetet
  • Stimulansåtgärder öka den fysiska aktiviteten
  • Friskvårdsarbetet skall ses som en naturlig del i personalutvecklings- och arbetsmiljöarbetet
  • Chefer och arbetsledare skall ge sitt aktiva stöd till friskvård
  • Verka för att stimulera de som inte redan är aktiva till enklare former av motion och friskvård
Redigera
Share Dela