Arbetsskador och tillbud

Sändlista

  • Den försäkringskassa som den skadade tillhör (original)
  • Den skadade (kopia)
  • Chefen (kopia)
  • Berört skyddsombud (kopia)
  • Personalavdelningen för arkivering i personakten (kopia)
  • Företagshälsovården (kopia)
  • Rektor (kopia)
  • Kammarkollegiet, i förekommande fall (kopia)

 

 

 

Redigera
Share Dela