Arbetsmiljökommittén

Arbetsmiljöombud och Arbetsmiljökommitténs ledamöter

Ordförande: Fredrik Sjöström

Gemensamt verksamhtsstöd

Telefon: 0455 - 38 50 07

 

Sekreterare: Christina Torstensson

Gemensamt verksamhetstöd

Telefon: 0455 - 38 50 87

 

Huvudarbetsmiljöombud: Eva-Lotta Runesson

Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

Telefon: 0455-385651

 

Arbetsmiljöombud: Bert-Åke Nyström 

Institutionen för hälsa

Telefon: 0455 - 38 54 68

 

Arbetsmiljöombud: Kent Pettersson

 Biblioteket

Telefon: 0457 - 38 51 28

 

Arbetsmiljöombud: Agneta Ringsby Kulenovic

Gemensamt verksamhetsstöd

Telefon: 0455-385211

 

Adjungerand: Roland Westerberg

Gemensamt verksamhetsstöd

Telefon: 0455 - 38 50 70

 

Redigera
Share Dela