Skyddskommittén

Skyddskommitténs verksamhetsplan

Vid årets sista skyddskommittémöte noteras under punkten Verksamhetsplan det som framkommit under året vid t ex skyddsronder men som ännu inte åtgärdats. Det blir därmed det kommande årets handlingsplan. Åtgärderna följs upp successivt vid kommande skyddskommittémöten.

Protokollet från föregående års sista skyddskommittémöte finns nedan:

 

Tidigare verksamhetsplaner

 

Redigera
Share Dela